tam-trang

Nhật ký viết kinh ĐỊA TẠNG của tôi phần 2

 PHẨM THỨ SÁU  NHƯ LAI TÁN THÁN Lúc bấy giờ, khắp chân thân Đức Phật Phóng quang minh chiếu cõi Phật hằng sa Tiếng Phật vang động (như tiếng...

Nhật ký viết kinh ĐỊA TẠNG của tôi phần 1

 Hôm này ngày 26/11/2022 : ngày thứ nhất tôi bắt đầu ghi chép kinh Địa Tạng vào đây. Tôi muốn bản thân mình nhất tâm khi làm bất cứ việc gì ...

Đừng lười và trì hoãn thêm nữa

Đừng lười và trì hoãn thêm nữa Dưới đây là 18 điều bổ ích có thể giúp ích cho bạn 1. Sống thì phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. Đừ...

Động lực tiến lên mỗi ngày - Hãy sống để không bao giờ phải nuối tiếc

Chúng ta chỉ sống được một lần duy nhất trên đời Hãy sống có ý nghĩa hãy sống hết mình để khi nằm xuống không còn những điều phải nuối...

TrendingMore