sach

Cảm xúc của cô gái ấy

Năm đầu tiên đại học, mình có một tình bạn rất đẹp, chơi với nhau được gần một năm, vì một vài vấn đề mà mình và bạn chia tay nhau. Lúc khôn...

Câu chuyện cảm động " nghèo đói là trường đại học tốt nhất"

“Mẹ ít văn hoá, nhưng mẹ nhớ khi nhỏ được thầy giáo dạy là, Golgi có nói một câu: Nghèo đói là trường đại học tốt nhất. Nếu con có thể tốt ...

TrendingMore