kiem-tien

DCA là gì ? Công thức DCA đúng với mọi trường hợp.

 1.DCA là gì ?  DCA (Dollar-Cost Averaging) là chiến lược bình quân giá. Anh em trader,holder chúng ta hay vẫn hay gọi TRUNG BÌNH GIÁ. Hiểu ...

Đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm trước khi vào đặt lệnh trong Binance Fututre trên sàn Binance

  1. Mức lỗ tối đa có thể xảy ra khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai là bao nhiêu? Tất cả số dư ví tương lai 2. Khi số dư tương lai đư...

Thuật toán đề xuất video Youtube

 Trong tất cả các tính năng và mọi mặt của YouTube, ‘Thuật toán Đề xuất video' là một điều khó hiểu và gây nhiều tranh cãi từ trước đến ...

Cách phát triển kênh Youtube nhanh và có hiệu quả - Chiến lược phát triển kênh Youtube Phần 2

1. Đăng tải hàng loạt  2. Nội dung "Tìm kiếm" và kênh "Tiện ích" 3. Chiến lược "Home Run" 4. Thông số đề xuất ...

Cách phát triển kênh Youtube nhanh và có hiệu quả - Chiến lược phát triển kênh Youtube Phần 1

  Từ những kinh nghiệm và quan sát thực tế top  100 kênh được xem nhiều nhất trên YouTube  mỗi tháng, các Creator trong và ngoài nước, chúng...

TrendingMore