youtube

Hệ thống đề xuất của Youtube hoạt động dựa vào những yếu tố nào

 Hệ thống đề xuất của Youtube hoạt động dựa vào những yếu tố nào 1. HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT YOUTUBE LÀ GÌ? Hệ thống đề xuất YouTube được xây dựng d...

Thuật toán đề xuất video Youtube

 Trong tất cả các tính năng và mọi mặt của YouTube, ‘Thuật toán Đề xuất video' là một điều khó hiểu và gây nhiều tranh cãi từ trước đến ...

Cách phát triển kênh Youtube nhanh và có hiệu quả - Chiến lược phát triển kênh Youtube Phần 2

1. Đăng tải hàng loạt  2. Nội dung "Tìm kiếm" và kênh "Tiện ích" 3. Chiến lược "Home Run" 4. Thông số đề xuất ...

Cách phát triển kênh Youtube nhanh và có hiệu quả - Chiến lược phát triển kênh Youtube Phần 1

  Từ những kinh nghiệm và quan sát thực tế top  100 kênh được xem nhiều nhất trên YouTube  mỗi tháng, các Creator trong và ngoài nước, chúng...

TrendingMore