thu-thuat-hay

Đáp án trắc nghiệm luật giao dịch điện tử NEU - Kinh tế quốc dân

 Doanh nghiệp X đã soạn một thông điệp dữ liệu có đầy đủ nội dung, để thông điệp dữ liệu này có giá trị về mặt pháp lý khi gửi đến Cơ quan N...

TrendingMore