Cách chia hình tròn thành nhiều phần trong photoshop

1:54:00 AM

Có rất nhiều bạn lúng túng trong việc chia hình tròn thành nhiều phần trong Photoshop. Trong bài biết này Add sẽ hướng dẫn bạn một cách đơn giản để chia hình tròn thành nhiều phần bằng nhau trong Photoshop nhé.
Đầu tiên hãy mở Photoshop lên và tạo ra 1 hình tròn dạng hình vẽ đổ màu bình thường như hình dưới nhé:

Cách chia hình tròn thành nhiều phần bằng nhau trong photoshop

Sau đó dùng công cụ vẽ hình chữ nhật để vẽ 1 hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng theo thông số sau:


công cụ vẽ hình trong photoshopcông cụ vẽ hình trong photoshop


Căn cho hình chữ nhật và hình tròn cùng tâm nhau theo chiều dọc và chiều ngang nhé:

Căn chỉnh đối tượng trong photoshop


Tiến hành chia hình tròn thành nhiều phần bằng nhau với chức năng quay hình khi sử dụng Show transform nhé: - Nhân đôi  hình chữ nhật hiện có.
- Chọn hình vừa nhân lên rồi Nhấn Ctrl+T hoặc chọn theo hình:

cách chia hình tròn thành nhiều phần bằng nhau trong Photoshop


Nhập góc quay bạn cần vào vị trí được đánh dấu vàng sau: góc mình lấy là 45 độ.

cách chia hình tròn thành nhiều phần bằng nhau trong Photoshop


Tiếp theo hãy chọn cả 2 hình chữ nhật nhấn Ctrl+T rồi cho nó quay góc 90 độ nhé:

cách chia hình tròn thành nhiều phần bằng nhau trong Photoshop


Chọn lại cả 4 leyer hình chữ nhật rồi nhắn Ctrl+E để hợp nhất các hình lại với nhau:

gộp layer trong photoshop

Nhấn Ctrl+Enter để hiển thị vùng chọn của hình vẽ dùng vùng chọn đó cắt hình tròn bên dưới chúng ta sẽ có được các mảnh hình hình tròn bằng nhau. Giờ bạn có thể tô màu cho chúng theo ý mình hoặc ghép ảnh vào các mảnh hình trong đó cũng được nhé.

Cách chia hình tròn thành nhiều phần bằng nhau trong Photoshop

 Mình đã tô màu chúng thành ra như thế này đây:

Cách chia hình tròn thành nhiều phần bằng nhau trong Photoshop
TrendingMore

Xem thêm