dong-y

Tìm hiểu về thuốc dạng cao trong đông y - Thuốc và sức khỏe

 Tìm hiểu về thuốc dạng cao trong đông y Thuốc cao là loại thuốc chiết xuất hoạt chất qua dung môi rồi cô đặc lại. Thuốc cao có nhiều loại: ...

Chuẩn bệnh qua sinh bệnh lý của Tỳ

SINH BỆNH LÝ CỦA TỲ 1. Tỳ chủ vận hóa: Tỳ chủ quản việc tiêu hóa, hô hấp, vận chuyển đồ ăn uống. Đồ ăn uống vào dạ dày, tiêu hóa là nh...

Tìm hiểu về Can và Đởm - Sinh bệnh lý của Can và Đởm

Sinh bệnh lý của Can: 1) Can chủ về sơ tiết: Can có tác dụng thăng phát, thấu tiết chủ quản điều sự thư sướng điều đạt khí cơ của toàn ...

TrendingMore