nham-than

Nói về 1992 - Nhâm Thân Kiếm Phong Kim

ách xưa có viết rằng : " Nhâm Thân, Quí Dậu thì Thân Dậu là chính vị của Kim cục nằm ở vị trí Lâm quan và Đế vượng cho  nên Kim ở đây g...

Xem bói tử vi cho tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

Sách xưa có viết rằng : " Nhâm Thân, Quí Dậu thì Thân Dậu là chính vị của Kim cục nằm ở vị trí Lâm quan và Đế vượng cho nên Kim ở đây g...

TrendingMore