toan-cho-cac-nha-kinh-te

Đáp án trắc nghiệm toán cho các nhà kinh tế NEU - Kinh tế quốc dân

Giả sử một doanh nghiệp có hàm doanh thu và hàm chi phí được cho bởi: TR=20Q+3Q^{2}TC=Q^{2}+10Q + 5. Lợi nhuận của doanh nghiệp khi sản xuất...

TrendingMore