truyen-hay

Ăn mày xin vàng - Quà tặng cuộc sống - Câu chuyện cuộc sống - Truyện hay

 Phú ông nọ giàu có nhất trong vùng nhưng rất hà tiện. Bao nhiêu vàng bạc, ông giấu cất trong nhà, không đem bố thí cho một ai. Hôm ấy, có l...

Chân dung người vợ - Quà tặng cuộc sống - Câu chuyện cuộc sống - Luật nhân quả - Bố thí Ba La Mật

 Ngày xưa, có một đại phú ông, người vợ không may mắc bệnh nan y sắp qua đời. Phú ông liền mời một họa sĩ nổi tiếng vẽ bức chân dung vợ mình...

TrendingMore