truyen-hay

Chân dung người vợ - Quà tặng cuộc sống - Câu chuyện cuộc sống - Luật nhân quả - Bố thí Ba La Mật

 Ngày xưa, có một đại phú ông, người vợ không may mắc bệnh nan y sắp qua đời. Phú ông liền mời một họa sĩ nổi tiếng vẽ bức chân dung vợ mình...

TrendingMore