tarot

Thông điệp Tarot về tình yêu mà vũ trụ gửi đến bạn vào ngày 11/5/2023 - xem tarot

Những lá bài Tarot của ngày hôm nay ngày 11/5/2023: gồm các lá bài Four of Cups, Queen of Swords, Page of Wands, Four of Pentacles, Nine of ...

Ý Nghĩa Lá Bài The Chariot Trong Tarot

 VII – The Chariot Chiến Thắng Ước Muốn Tự Khẳng Định Khó Kiểm Soát Trong Hành Động Đạt được chiến thắng Hoàn thành mục tiêu Thành công Thàn...

Ý nghĩa lá bài VI. THE LOVERS trong Tarot - Tìm hiểu bói bài Tarot - Xem bói Tarot

 Ý nghĩa lá bài VI. THE LOVERS trong Tarot - Tìm hiểu bói bài Tarot - Xem bói Tarot VI – The Lovers Mối Quan Hệ Bản Năng Giới Tính Niềm Tin ...

Ý Nghĩa Lá Bài The Hierophant Trong Tarot - Tìm hiểu về Tarot - Xem bói bài Tarot

 Ý Nghĩa Lá Bài The Hierophant Trong Tarot - Tìm hiểu về Tarot - Xem bói bài Tarot V – The Hierophant Giáo Dục Hệ Thống Niềm Tin Tiếp nhận N...

Ý Nghĩa Lá Bài The Emperor Trong Tarot - Tìm hiểu The Emperor Trong Tarot - Xem Tarot

 IV – The Emperor Trong Hành Động: Làm cha Có một nhánh phả hệ Xác định hướng đi và tinh thần chung Bảo vệ và phòng thủ Dẫn dắt sự trưởng th...

Ý nghĩa của bộ tứ King trong Tarot - King of Pentacles - King of wands - King of swords - King of Cups - Xem bói Tarot - Tìm hiểu Tarot

Ý nghĩa của bộ tứ King trong Tarot - King of Pentacles - King of wands - King of swords - King of Cups - Xem bói Tarot - Tìm hiểu Tarot 4 lá...

Ý Nghĩa Lá Bài The Empress Trong Tarot - Tìm hiểu về Tarot - Xem bói Tarot

 Ý Nghĩa Lá Bài The Empress Trong Tarot - Tìm hiểu về Tarot - Xem bói Tarot III – The Empress Nuôi Nấng Sung Túc, Trù Phú Tri Giác Thiên Nhi...

Ý nghĩa của lá bài Tarot The Tower - Bói Tarot

 THE TOWER – TỪ KHÓA Ý NGHĨA CỦA LÁ BÀI TAROT Nghĩa xuôi: Tai họa, biến động, thay đổi đột ngột, tiết lộ Nghĩa ngược: Tránh tai họa, sợ thay...

Ý Nghĩa Lá Bài The High Priestess Trong Tarot - Tìm hiểu về Tarot - Xem bói Tarot

 Ý Nghĩa Lá Bài The High Priestess Trong Tarot - Tìm hiểu về Tarot - Xem bói Tarot Trạng thái thụ động Rút lui, không còn liên quan Để cho s...

Ý nghĩa của lá bài The Magician trong Tarot - Tìm hiểu về Tarot - Xem Bói Tarot

 Ý nghĩa của lá bài The Magician trong Tarot - Tìm hiểu về Tarot - Xem Bói Tarot Bắt đầu hành động Làm việc cần phải làm Nhận ra những tiềm ...

TrendingMore