thien-binh

Đặc điểm của Thiên Bình

Điểm mạnh: Hợp tác xã, ngoại giao, duyên dáng, công bình, xã hội Điểm yếu: thiếu quyết đoán, tránh đối đầu, sẽ mang một ác cảm, tự thương hạ...

TrendingMore