xem-boi

Đáp án trắc nghiệm môn Pháp luật hôn nhân gia đinh· học trực tuyến NEU - Kinh tế quốc dân

 Tìm phương án ĐÚNG. Điều 183. Tội tổ chức tảo hôn (Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: “Người nào tổ chức việc l...

TrendingMore