illustrator

Cách biến ảnh bitmap sang hình vector trong Illustrator ( Ai)

Có rất nhiều ảnh vector hoặc logo mà các designer đã thiết kế và giao lại cho chủ nhân. Nhưng sau thời gian sự dụng, chủ sở hữu đã không cò...

Công cụ Symbol trong Illustrator - Công cụ tạo lên mảng đối tượng

Bạn đang dùng Illustrator? Bạn đã biết về công cụ Symbol của Illustrator chưa? Symbol là một công cụ được sử dụng trong việc tạo ra các m...

Tạo file có nhiều trang giấy trong Illustrator

Tạo một file thiết kế có nhiều trang giấy trong Illustrator rất dễ. Nếu bạn đãxác định số trang giấy mà bạn muốn trong khi bạn tạo File tr...

Cách sử dụng công cụ Pen Tool trong Illustrator

Công cụ Pen Tool trong Illustrator có lẽ là công cụ gây khó chịu nhất và hữu dụng nhất trong bộ công cụ của Illustrator. Gây khó chịu bởi ...

Thêm một trang word vào trang giấy của Illustrator

Khi bạn có một file word và bạn muốn thêm file word đó vào trang giấy cảu Illustrator. Bạn có thể Place hoặc import một File text vào tran...

Công cụ Symbol trong Illustrator

Công cụ Symbol trong Illustrator . Công cụ Symbol là một công cụ hỗ trợ với một thư viện các hình vẽ có sẵn trong Illustrator, giúp người dù...

TrendingMore