Hướng dẫn sửa lỗi mất link video, hình ảnh, Sửa Lỗi Media Offline, làm file video hình ảnh có màu đỏ trong phần mềm adobe Premiere

7:40:00 AM

 Hướng dẫn sửa lỗi mất link video, hình ảnh, Sửa Lỗi Media Offline, làm file video hình ảnh có màu đỏ trong phần mềm adobe Premiere 

Lỗi này thường xảy ra khi các bạn vô tình xóa, hoặc di chuyển file nguồn dữ liệu video hoặc ảnh dẫn đến phần mềm adobe premiere sẽ thông báo lỗi mất link do đường dẫn đến file dữ liệu đã sai vị trí. Nó sẽ có biểu tượng như hình dưới đây


Vậy cách khắc phục ở đây sẽ làm như thế nào?

Tại biểu tượng file có dấu chấm hỏi  bạn click chuột phải, chọn Link media hoặc Replace Footage

ở đây tôi chọn Link Media


Sau đó hộp thoai Link Media sẽ hiện ra, bạn chọn Locate để xác định lại vị trí của file video hoặc hình ảnh đã mất do di chuyển hoặc xóa như hình dưới

Tiếp theo tìm đến vị trí của file nguồn cần tìm tick chọn Display only Exact name Matches để tìm đúng tên tương ứng và nhấn Search

Như vậy chúng ta đã hoàn thành cách sửa lỗi mất link video, hình ảnh, Sửa Lỗi Media Offline, làm file video, hình ảnh có màu đỏ trong phần mềm adobe Premiere. Chúc các bạn thành công


TrendingMore

Xem thêm