Wednesday, May 19, 2021

 Tại sao lại có tục xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh - Phong tục văn hóa Việt Nam

Tục này có từ xa xưa, cách giải thích vì sao lại có tục xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh được giải thích đơn giản như sau: Người thân của trẻ sơ sinh xin quần áo cũ về để lấy "khước" tức là lấy may. Người mẹ trong lúc đang mang thai hay người thân trong gia đình người mẹ đó đã chú ý xem trong bà con, họ hàng, làng xóm nhà ai có con cái bụ bẫm, hay ăn chóng lớn, ít quấy khóc thì xin một ít quần áo của đứa trẻ đó về làm khước. Họ mong rằng đứa trẻ do mình sinh ra cũng được như thế. 

tục xin áo quần cũ cho trẻ sơ sinh

Vì thế có tục xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh, có thể là 1 cái áo, hay cái quần, cái tã cũ của đứa bé kháu khỉnh hay ăn và ngoan ngoãn.

Mặt khác vì vải ngày xưa không được mềm vì thế các gia đình mới sinh con thường xin quần áo cũ mặc cho trẻ sơ sinh nhằm tránh xây xát cho con. Ngoài ra con nhà nghèo lại càng cần xin quần áo cũ, ngoài việc làm khước còn là để đỡ tiền mua. Có khi họ còn cất giữ quần áo sơ sinh sau khi sử dụng để dùng cho những đứa con sau này của họ.