Thursday, July 22, 2021

 Bước 1: Truy cập vào website https://www.google.com/adsense/start/ hoặc https://pay.google.com/ và đăng nhập tài khoản email cần thực hiện khai báo thuế.

Bước 2: Bấm vào chuông thông báo ở góc phải màn hình.

Capture1.PNG

Bước 3: Chọn “Quản lý thông tin thuế”. Sau đó chọn “Thêm thông tin thuế”.

Capture2.PNG

Capture3.PNG

Bước 4: Tại bước “Thông tin thuế tại Hoa Kỳ”, trả lời ba câu hỏi như hình ảnh bên dưới.

Capture5.PNG

Bước 5: Sau bước chọn “Sử dụng biểu mẫu W-8BEN”, các bạn bắt đầu cung cấp các thông tin cá nhân và xác nhận về việc khai thuế trên là đúng sự thật. Vui lòng theo dõi và thực hiện lần lượt theo các thứ tự hình ảnh bên dưới.

Capture6.PNG

Capture7.PNG

s_a_l_i_1.PNG

s_a_l_i_2.PNG

s_a_l_i_3.PNG

s_a_l_i_4.PNG

Bước 6: Sau khi khai báo đến bước cuối cùng (câu 6), bấm “Gửi” để nhận được biểu mẫu thông tin đã khai báo.

Capture12.PNG